Kailash Fiseries

DIGNITARY VISITORS

Other States Farmer

Team

Tout dé Cake
MANARANJAN SAHU
Tout dé Cake
AKHSHYA KUMAR SAHU
Tout dé Cake
SANJAY KUMAR SAHU

CONTACT US

KAILASH FISHERIES AND AQUATICS

  •   Address : Astapura, Po- Mahulpatna, Via- Baisinga, Mayurbhanj, Odisha 757028
  •  Email : akshyakumarsahu1977@gmail.com
  •  Phone : +91-9437191841, 9437147897, 9583800959